NL | EN
contact

Over Ons
Onze Investeerders
Onze Mensen
Raad van Advies
Raad van Commissarissen
Ons netwerk
Onze Portefeuille

Team


Nicolaas Heij Managing Partner
Werkte bijna 20 jaar voor ABN AMRO Bank en heeft ervaring in corporate banking, structured finance, corporate finance, IT strategy en venture capital. Van 2005 tot 2009 was hij lid van de RVO Adviescommissie Technopartner Seed en momenteel is hij lid van de RVO Adviescommissie Groeifaciliteit. Nicolaas is in het bezit van een doctoraaldiploma Economie van de Universiteit van Amsterdam.Theo Claasen - Senior Partner
Dr. Ir. Theo Claasen heeft meer dan 35 jaar ervaring in digitale signaalbewerking en micro–elektronica. Hij heeft vanaf de start in 1985 leiding gegeven aan het IC design centrum van het Philips Natuurkundig Laboratorium en is in 1997 CTO van Philips Semiconductors geworden. Hij heeft meegewerkt aan de verzelfstandiging van deze divisie (in 2006) waarbij NXP werd gecreëerd en is tot zijn pensioen lid geweest van de raad van bestuur van NXP. Daarbij heeft hij de verantwoordelijkheid gehad voor de strategie en voor diverse acquisities en de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen. Op dit moment is hij actief in micro–electronica firma´s als adviseur voor strategische aangelegenheden. Door zijn deelname aan het Point One Investment Fund hoopt hij zijn uitgebreide expertise ter beschikking te kunnen stellen aan veelbelovende jonge ondernemers en daarmee zowel economisch succes als werkgelegenheid in de bedrijfstak van micro–elektronica te brengen. Dr. Claasen is Fellow van de IEEE.Stéphanie van den Cruijsem - Office Manager
Sinds 2010 het aanspreekpunt van het fonds.


Point-One Innovation Fund, High Tech Campus 68, 5656AG Eindhoven, the Netherlands
email: Point-One

disclaimer
contact